Considerations To Know About ФранцияThis has manufactured the electors quite thorough In terms of deciding upon legal guidelines mainly because it took place many times that they chose laws which appeared excellent on paper but whose useful obedience triggered grotesque consequences.

„Корумпирането на Разума – България и нейните противоречия“ – лекция на Ноам Чомски изнесена в СУ „Св. Климент Охридски“

Разпространението и публичността му станаха възможни почти изцяло благодарение на социалните мрежи. Какъв анализ и какви заключения можете да си извадите от този факт?

Но какво всъщност се случваше? Парите губеха своя смисъл, те ставаха излишни и ненужни. Те бяха изиграли своята роля, бяха дали своята дан в развитието на човечеството и им предстоеше да заемат своето място в музея на човешката история.

– Това е доста мрачен анализ. Възможно ли е България да излезе от тази ситуация?

Аз дори се съмнявам, че българският народ днес съществува. За мен българите са изчезнали и на тяхно място е останала някаква тълпа. Но не, това е неточно, защото тълпата има някаква обща цел, а те нямат такава, не, те дори не са тълпа. Те са случайно попаднали на едно място различни хора, с различни цели, впримчени в географското положение, което по една случайност населяват, и обременени с историята на хората, населявали някога това място, за чиито наследници по незнайно каква логика се смятат.

Накрая имам само едно пожелание към българските граждани и то е свързано със спорния законопроект АСТА. Иска ми се да вярвам, че той ще бъде ратифициран, че българите сами добросъвестно ще се откажат да ползват интернет като източник на манипулирана информация и разпространител на вредни идеи, извън официално водената демократична политика на развитите държави, по налагането на “Новия световен ред”.

Те се провеждат изцяло в услуга на различни икономически интереси, най-вече website за да се “демократизира” достъпът до полезните ресурси на “демократизираната” държава, така че заинтересованата страна да може да ползва съответната държава като суровинна база. Най-често сделката е суровини срещу демокрация. Затова не е чудно, че една част от населението на въпросните държави, да не кажем по-голямата, приема демократичните сили като колонизатори и завоеватели и води упорита борба срещу тях.

Ами, ако ние вече се научихме сами да отразяваме това което правим, това за което се борим, това в което вярваме, това което защитаваме, тогава за какво сте ни вие? И, ако правим всичко това подтикнати от вътрешното си чувство и собственото си светоусещане, а не от заплатата която получаваме, тогава защо вие да ни отразявате?

Все пак, правителството не трябва ли да реализира и редица социални функции?

Or the inhabitants of Vega whose governors were Luckily burned at the conclusion of their mandate so as they could existing them selves in front of the Great Governor, who would bestow them with bliss according to the way that they had fulfilled their ruling duties.

Разбира се този нов свят имаше своите проблеми, но те се решаваха не съобразно необходимостта от печалба и финансова стабилност, а въз основа на задълбочено разискване на нравствената, етична и морална страна на въпроса. Но това е тема на друг разказ . . .

Те все още робуваха на представата, че парите се печелят чрез производството на стоки и услуги за потребление, докато всъщност печалбата бе възможна единствено и само, ако хората упражняваха труд и ако за това им се плащаше по-малко, отколкото бе действителната му стойност. Парите бяха въплъщение на ограбването на труда, а капиталистите не осъзнаваха, че когато изхвърлят тези, които ограбваха, няма да има кого да грабят.

Смея да кажа, че това е война, информационна война, а всяка война изисква средства, така че докато победим, аз съм готов да вземам средства от която и да е друга сфера на държавното управление и да ги насочвам за постигането на една благоприятна информационна среда за работа на нашето правителство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *